Organizacija i provedba radionica:

Radionice za djecu vrtićke dobi biti će organizirane u Dječjem vrtiću

„Potočnica“ Pitomača koje će voditi dvije odgojiteljice za cca 30 djece. Biti će održano 12 radionica gdje je svaka trajati cca 45 min. Za djecu će biti pripremljen adekvatan sadržaj te aktivnosti o očuvanju okoliša i zaštiti prirode. Djeci će biti podijeljene slikovnice i bojanke s edukativnim sadržajem.

Radionice u osnovnoj školi August Cesarec Špišić Bukovica

Biti će organizirane za 21 djete koje će voditi dvije učiteljice. Biti će održano 6 radionica gdje će biti i teorijske i praktične aktivnosti u trajanju od 45 min za jednu radionicu. Učiteljice će držati predavanja o važnosti postupanja s otpadom te njegovom odvajanju i recikliranju. Praktične aktivnosti sastojati će se od uređenja okoliša oko škole gdje će se djeca izravno upoznati s važnošću brige oko okoliša. Djeci će biti podijeljene slikovnice i bojanke s edukativnim sadržajem.

Radionice u osnovnoj školi Petra Preradovića Pitomača

Biti će organizirane za 20 djece koje će voditi jedna učiteljica. Biti će održano 22 radionice gdje će biti i teorijske i praktične aktivnosti u trajanju od 45 min za jednu radionicu. Učiteljica, ujedno i voditeljica Eko grupe u OŠ P. Preradovića Pitomača će za vrijeme projekta dva puta mjesečno držati radionice gdje će djecu upoznati te osvijestiti o izobrazno-informativnim aktivnostima o održivom gospodarenju otpadom. Djeci će biti podijeljene slikovnice i bojanke sedukativnim sadržajem. 

Kako bi provedba radionica bila moguća potrebno je kupiti prijenosna računala i pametne ploče koje će se također koristiti i u svrhu provedbe natjecanja i ostalih aktivnosti.