Edukativni radijski spotovi o gospodarenju otpadom

Izrađeno je 5 različitih radijskih reklama koje govore o kućnom kompostiranju, obnovljivim izvorima energije, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i načinima kako spriječiti nastanak otpada. Emitirano je 310 reklama tijekom 11 mjeseci, odnosno od 6 do 7 puta tjedno.

Obnovljivi izvori energije

Odvojeno prikupljanje otpada

Naučiti kako spriječiti nastanak otpada

Kompostiranje

Rezime svih spotova