Kada se govori o obilježavanju dana usko vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, obilježilo se četiri bitna datuma. Dana 10.05.2019. obilježen je Svjetski dan zaštite šuma, akcijom čišćenja područja na kojem se nalaze šume. Organiziralo se čišćenje okoliša na lokaciji berek u Pitomači te povodom toga su se zasadile sadnice drveća . Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša. 05.06.2019. organiziralo se čišćenje okoliša na lokaciji Šašnato Polje u Pitomači te povodom toga su se zasadile sadnice drveća. 16.10.2019. obilježen je Dan planeta zemlje u sklopu kojeg se je organizirao štand sa promotivnim materijalima, a Dan protiv plastičnih vrećica obilježen je 26.10.2019. povodom kojeg je održano predavanje o štetnosti plastike i beneficijama koje pružaju platnene vrećice, na radnoj akciji koja se održala na ulazu u mjesto Dinjevac, na kojoj se također počistio okoliš i povodom toga zasadile sadnice drveća. Sudionici na akcijama bili su lokalno stanovništvo obje općine. Na svakom obilježavanju dana važnih za zaštitu okoliša sudjelovalo je cca 25 sudionika. Na akcijama su sudjelovati volonteri, djeca školske i predškolske dobi, umirovljenici, odrasli, mladi i svi ostali koji su to željeli. Kroz svaku akciju pristupilo se s ciljem da se ostvari podizanje svijesti o tome koliko je važno čuvati prirodu i okoliš, te na koji način se to sve može vršiti. Za potrebe provedenih akcija prilikom obilježavanja datuma vezanih uz zaštitu okoliša sredstvima projekta kupile su se motike, lopate i sadnice drveća koje će se posaditi na za to predviđena mjesta, te su bili osigurani promotivni materijali (majice, letci, brošure, bojanke i slikovnice).