Izrađena je aplikacija za pametne telefone

Izrađena je aplikacija tj. igrica s interaktivnim sadržajem gdje se djeca i mladi mogu informirati i educirati putem igre, s ciljem da nauče kako gospodariti otpadom. Aplikacija je ujedno prilagođena za djecu i osobe sposebnim potrebama. Sadržava didaktički dio namijenjen prvenstveno njima, a onda i svim ostalim korisnicima. Igrica je osmišljena tako da ima nekoliko različitih razina i područja. Kako bi korisnicima bilo lakša i zanimljivija upotreba aplikacije pružiti će im se uputstvo koje će ih uvesti u način funkcioniranja igrice. Kao jedna od igrica ili levela u igrici zamišljeno je da korisnik boja kante koja će na sebi sadržavati nazive otpada, te će korisnik iz ponuđene palete boja obojati kantu odgovarajućom bojom i za to osvojiti bodove. Drugi dio ili level igrice je čišćenje okoliša gdje će se prikazivati različite vrste otpada i korisnik će morati znati odabrati u koju kantu ide koji otpad i za to osvojiti bodove. Treći i četvrti dio ili level igrice biti će kviz znanja koliko je vremena potrebo da se određeni otpad razgradi u prirodi, te kviz znanje koje je stečeno kroz korištenje aplikacije. Odnosno pitanja u kvizu biti će povezana sa prethodnim dijelovima igrice. Ukonačnici nakon što se prijeđe cijela igrica korisnik će dobiti „priznanje“.