Aktivnosti izrade i podjele letaka biti će u 7 ciklusa, odnosno odvijati će se u 2., 4., 6., 8., 10., 12. i 14. mjesecu provedbe projektnih aktivnosti. Za vrijeme navedene aktivnosti biti će izrađeno ukupno 60.000 letaka. Biti će izrađeno četiri vrste letaka po 15.000 komada prema sadržaju koji će se obuhvatiti, odnosno svaka vrsta letka će imati drugačiji sadržaj. Od 60.000 komada izraditi će se 20.000 letaka koji će biti dvojezični (hrvatski i engleski jezik) namijenjeni za sve inozemne posjetitelje i turiste. 1.ciklus letaka biti će u 2. Mjesecu provedbe, a 2. ciklus letaka u 4. Mjesecu provedbe projektnih aktivnosti. Oba ciklusa letaka sadržavati će informacije oštetnosti učinka otpada na okoliš i zdravlje ljudi te o obnovljivim izvorima energije. 3. Ciklus letaka koji će biti u 6. Mjesecu provedbe pružiti će važne informacije o upotrebi dugotrajnih odnosno platnenih vrećica i upotrebi vode iz slavine, dok će 4. ciklus letaka planiran u 8. mjesecu provedbe informirati stanovništvo o njihovoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanje udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva. 5. ciklus letaka biti će u 10., a 6. ciklus letaka u 12. mjesecu provedbe projektnih aktivnosti. 5. i 6. ciklus letaka biti će o kompostiranju i biootpadu. 7. ciklus letaka, ujedno i zadnji ciklus koji će se odvijati u 14. mjesecu provedbe biti će o važnosti ponovnog korištenja i mogućnosti popravljanja predmeta za produžavanje životnog vijeka proizvoda radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanje kružnog gospodarstva.

Po ciklusu biti će podijeljeno 4.338 letaka po ciklusu te će u svakom ciklusu biti obuhvaćeno 2.963 domaćinstva s područja općine Pitomače i 1.375 domaćinstava s područja općine Špišić Bukovice. Direktnom dostavom na kućne adrese podijeliti će se 30.366 letka. Ostatak letaka odnosno biti će podijeljeno na aktivnostima Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša i radionicama te ćebiti dostupni na info pultu u komunalnim poduzećima. Letci namijenjeni turistima nalaziti će se na turističkim lokacijama na području dvije općine, te će se dijeliti u sklopu općinskih manifestacija (dana općine) i projektnih aktivnosti. U konačnici će se podijeliti 60.000 letaka. 

Uloga u postizanju ciljeva i važnost ponovog korištenja
Biootpad i kompostiranje
Biootpad i kompostiranje
Platnene vrečice i voda
Štetnost učinka otpada i obnovljivi izvori energije