Brošure će se izraditi u 2 primjerka, a podjela brošura biti će u 4 ciklusa. 1. ciklus brošura biti će u 3. mjesecu provedbe projektnih aktivnosti te će sadržavati informacije o tome kako je prvi i najpoželjniji način postupanja s otpadom smanjenje količine otpada koji se svakodnevno proizvodi jer se tako može smanjiti i njegov štetan utjecaj na okoliš, ali i uštedjeti. 2. ciklus brošura biti će u 5., a 3. ciklus u 9. mjesecu provedbe projekta. 2. i 3. ciklus brošura sadržavati će upute kako i na koji način izvršiti što racionalniju kupnju i potrošnju namjernica, da bi se pridonijelo smanjenju prvenstveno biootpada. Zadnji, odnosno 4. ciklus biti će u 13. mjesecu provedbe projekta te će informirati i educirati o važnosti kompostiranja s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada. Podjela brošura vršiti će se paralelno s dostavom računa za komunalne usluge. Brošure će se podijeliti u 3., 5., 9. i 13. mjesecu provedbe projektnih aktivnosti. Za vrijeme navedene aktivnosti biti će izrađeno ukupno 20.000 brošura. Po ciklusu biti će izrađeno cca 4.338 brošura te će biti obuhvaćeno 2.963 domaćinstava s područja općine Pitomače i 1.375 domaćinstava s područja općine Špišić Bukovice, a za sva 4 ciklusa biti će izrađeno te podijeljeno cca 17.352 brošura. Ostatak brošura odnosno 2.648 komada bit će podijeljeno na aktivnostima Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša i letci će se moći pronaći na info pultu u komunalnim poduzećima, te ostalim mjestima visoke frekvencije ljudi.