Izrađeno je 500 komada bojanki sa edukativnim sadržajem za djecu pred školske i školske dobi koje su se podijelile djeci na radionicama, javnim događanjima i natjecanjima.

Izrađeno je 500 komada slikovnica sa edukativnim sadržajem za djecu pred školske i školske dobi koje su se podijelile djeci na radionicama, javnim događanjima i natjecanjima.