Broj ugovora: KK.06.3.1.07.0091
Općina Pitomača – Nositelj projekta
Provedba projekta: 12/2018 – 3/2020

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Projekt „Zeleno srce Podravine“  provodi Općina Pitomača, a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 299.944,54 kuna, a bespovratna sredstva iznose 254.952,62 kune što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Provedbom projekta želi se riješiti problem nedovoljne informiranosti građana o načinu razvrstavanja otpada, ali i drugim mogućnostima poput ponovne upotrebe predmeta ili zašto je važno racionalnije kupovati.

Cilj projekta je podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš. Ciljna skupina u projektu su svi stanovnici s područja koje se obuhvaća projektom (žene, djeca, muškarci, umirovljenici, turisti, mladi, odgojno-obrazovno institucije).

Projektom će se provesti 11 projektnih aktivnosti (održavanje radionica, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, održavanje natjecanja u školi u izradi kreativnih stvari od prethodno sakupljenog otpada, izrada web stranice i mobilne aplikacije i ostale) koje su namijenjene raznim dobnim skupinama s većim naglaskom na djecu.

 

 

 

 

Popis aktivnosti

 • Letci;
 • Brošure;
 • Plakati;
 • Radionice za djecu, organizacija i provedba radionica;
 • Bojanke i slikovnice za djecu;
 • Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša;
 • Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada;
 • Mrežna stranica;
 • Aplikacija (igrica) za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone;
 • Radijske reklame (Edukativni radijski spotovi o gospodarenju otpadom);
 • Naljepnice za kante namijenjene turistima (izrada i postavljanje višejezičnih naljepnica za kante namijenjene stranim posjetiteljima);
Sudionici na projektu

 • Općina Špišić Bukovica.
 • Osnovna škola Petra Preradovića.
 • Osnovna škola August Cesarec.
 • Dječji vrtić Potočnica.
 • Komunalno Pitomača d.o.o. i Flora Vtc d.o.o., Virovitica.

Cilj i svrha projekta je informiranjem i edukacijom  obuhvatiti 94% stanovništva obje općine te podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjitii i koji utjecaj on ostavlja na okoliš te smanjiti  količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Svrha projekta je informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom u općini Pitomači i općini Špišić Bukovici.

Planirane aktivnosti su usmjerene prema različitim ciljanim skupinama cjelokupnog stanovništva u obje općine (djeca, mladi, odrasli, umirovljenici, turisti, poslovna javnost).

Program  izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
 • Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.”
 • Nositelj projekta Općina Pitomača.
 • Ukupni iznos projekta: 302.944,54 kn.
 • Projekt se sufinancira u iznosu od 85%, što iznosi 254.952,62 kn.
 • Trajanje projekta: od prosinca 2018. godine do travnja 2020. godine.
 • Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0091