Važnost ponovnog korištenja i mogućnost popravljanja predmeta radi smanjenja nastanka otpada

Nakon što nam stvari više ne trebaju, prvi korak kojeg svatko od nas može napraviti je da razmislimo kako te stvari možemo ponovno iskoristiti. Uz pomoć malo stvaralačkog duha, umjesto da ih bacimo možemo ih obnoviti, popraviti ili im pronaći novu svrhu.

  • Staru odjeću prekrojimo, od nje izradimo ukrasne predmete, ili je poklonimo
  • Neispravne uređaje pokušajmo popraviti prije nego što ih odložimo kao otpad.
  • Razveselimo djecu: od iskorištene ambalaže zajedno napravimo kreativne igračke.
  • Posudimo alat koji će nam trebati samo jednom, umjesto da kupujemo novi
  • Razmislimo kako stvar, koju više ne želimo, popraviti ili obnoviti kako bi je mogli koristiti mi ili netko drugi.
  • Predmetima osmislimo novu namjenu, a ako neku stvar zaista ne želimo ili ne trebamo, ona predstavlja otpad koji možemo odvojiti i omogućiti da se reciklira

Očuvanje resursa i postizanje kružnog gospodarstva

Vrijeme je za novi način razmišljanja i postupanja — cirku larnu ekono-miju. Ona uključuje smanjenje količine otpada kojeg stvaramo, ponomu uporabu, recikliranje i ostale postupke koji omogućuju odgovorniju i učinkovitiju uporabu resursa.

Ono što je otpad u jednoj industriji, može drugoj industriji biti sirovina za proizvodnju novih proizvoda, a o otpadu se treba razmi šljati već pri samom dizajniranju ambalaže i tako stvoriti ekološki prihvatljiviji dizajn novih proizvoda i ambalaže u kojoj oni dolaze.

Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života. Smanjenjem proizvodnje otpada smanjujemo i štetan utjecaj na okoliš te štedimo prirodne resurse.

Zemlja je mali planet, ali je zatrpan velikim koli činama smeća. Ljudska vrsta konstantno proizvodi sve ve će i veče količine, postepeno sve opasnijeg i složenijeg otpada. Potpuno smo zanemarili postupanje s otpadom, a to postaje sve veći problem.

Uništavajući okoliš i nepovratno iscrpljujud prirodne resurse i bogatstva nanosimo štetu sebi samima. Nažalost, često toga postanemo svjesni kada je već prekasno, ako i tada. Mnogi od nas nisu ni svjesni na koje sve načine životni ciklus jednog proizvoda može utjecati na okoliš.