Svakodnevno potrošači trebaju različite oblike energije, što ovisi o njezinoj namjeni. Postoji nekoliko različitih obnovljivih izvora energije koji omogućuju stvaranje energije koja je potrebna potrošaču. Kako bi se što više smanjio štetni utjecaj na okoliš potrošači bi se trebali okrenuti racionalnoj potrošnji energije, ali i korištenju obnovljivih izvora energije.

Obnovljivi izvori energije su:

  • energija vjetra,
  • energija sunca,
  • biomasa,
  • toplinska energija,
  • geotermalna energija,
  • potencijalna energija vode (vodotoka, plime, oseke, morskih valova),
  • toplinska energija mora.

Za kućanstva se preporučuje korištenje sunčeve energije (uz pomoć solarnih kolektora) za proizvodnju električne i toplinske energije koja će omogućiti pokretanje kućanskih aparata, zagrijavanje vode i prostora. Ujedno prihvatljivi su i svi drugi oblici obnovljivih izvora energije.