Kompostz

Kompostiranje otpada je jedan od mnogih načina kako se možemo zalagati za očuvanje okoliša.

Kompostiranje je biološka razgradnja biootpada uz prisustvo zraka, a pomoću čitavog niza živih organizama, pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt. Kompostiranje predstavlja najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada primjenjivan još u antičko doba, zato kompostiranje trebamo primijeniti gdje god je to moguće (voćnjaci, povrtnjaci, parkovi, zelene površine, škole, dječji vrtić, stambeni i drugi objekti).

Prikupljeni ostaci biljaka nisu smeće već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta. Kompostiranjem uspostavljamo prirodni kružni tok tvari u prirodi i dajemo svoj doprinos zaštiti okoliša.

Kako kompostirati, prednosti i primjena komposta:

  • usitniti biootpad što sitnije da bi se mikroorganizmima osigurala potrebna podloga za njihove aktivnosti te pomiješati meki, mokri kuhinjski otpad sa suhim, drvenastim otpadom iz vrta, travom, lišćem,
  • povremeno preokretati kako bi se omogućio dotok zraka te ako imate malo starog, zrelog komposta, dobro ga je dodati u novu hrpu, kako bi proces razgradnje prije započeo,
  • često se govori da zdrave biljke dolaze iz zdravog tla, a najbolji način da se takvo tlo stvori je korištenje komposta za vrt ili travnjak, jer kompost poboljšava poroznost, strukturu tla i smanjuje gubitak vode, čime se stvara bolje okruženje za biljke i zasade,
  • kompostiranje je jednostavno, praktično i ekonomično, te uz malo uloženog vremena možete poboljšati tlo i izgled vašeg vrta, uštedjeti novac na gnojivima, a tako pomoći očuvanju prirodnih resursa te zaštiti zdravlja,
  • dobivenim humusom nastalim kompostiranjem možemo gnojiti vrt, voćnjak, vinograd, travnjake, saditi cvijeće u cvjetne posude ili u razdoblju sadnje, rasta i razvijanja biljaka kompost pospemo po tlu i lagano izmiješamo s površinskim slojem zemlje.