Za potrebe provedbe projekta Zeleno srce Podravine Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izrađeno je više vrsta promotivnih materijala za sve dobne skupine (djeca, mladi, odrasli, umirovljenici, turisti, poslovna javnost), čiji je cilj i svrha informiranje edukacija, te podizanje svijesti stanovništva o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Materijali su sufinancirani iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”u iznosu od 85%.

Obnovljivi izvori energije
Platnene vrećice
Biootpad
Kompostiranje
Odvojeno prikupljanje otpada
Ponovno korištenje predmeta
Štetonost učinka otpada na okoliš i zdravlje čovjeka