Postavljeni i zadnji Jumbo plakati

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u petak 21. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči Općine Pitomača između Starog Graca i Lozana postavljeni su posljednji Jumbo plakati . Sveukupno je postavljeno šest Jumbo plakata kako je i predviđeno u aktivnosti Plakati. Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju…